diagonal background

GOBB Huset = bærekraft

GOBB Huset produseres med vekt på miljøriktige produkter. Hele konseptet er utviklet med henblikk på en enklere, rimeligere og en bærekraftig måte å bo på. Byggetiden er kort, det er lite transport inn og ut av byggeplass og ved at modulene bygges i fabrikk så er det lite søppelhåndtering på byggeplassen. I sum gir dette et lavt co2-utslipp.

Livstil

Minihusene egner seg godt for de som prioriterer en kompakt livsstil med uteplass både på bakkeplan og i høyden. Særlig på vår og sommer kan det være frigjørende å kunne oppholde seg ute når sola varmer. Det er stuer i begge etasjene. Dette gir fleksibilitet og mulighet for å trekke seg tilbake fra aktivitetene i første etasje når det er behov for ro og konsentrasjon.

Bærekraftig bruk av tomter

Med minihusene er det lett å forme interessante uteområder, det kan være seg tun, rekker, tomannsboliger eller bare enkle boliger som ligger hver for seg.

Minihus dekker et viktig segment i boligmarkedet. Dette segmentet har behov for rimelige, enkle og frittliggende boliger som raskt kan etableres på de fleste tomtetyper uten ødeleggende naturinngrep.

Huset

Mesteparten av boligene ferdigstilles på fabrikk, både innvendige overflater og utvendig overflatebehandling. Ved å optimalisere produksjonen får vi mindre svinn på materialer, lavere CO2 utslipp enn ved å plassbygge, og en mer rasjonell bruk av ressurser. Alt dette er positivt med å påvirke til det grønne skiftet for å nå FNs bærekraftsmål.

Boligene utføres i henhold til energikravene i TEK 17. Veggene har høyisolerende isolasjon som pusses, og som gir lite vedlikehold. Gulv og tak isoleres med mineralull. Boligene varmes med elektrisk og leveres med ventilasjonsaggregat med roterende varmegjenvinner. I og med at boligene har begrenset gulvflate og dermed lite volum å varme opp, blir energikostnadene lave, og CO2 avtrykket tilsvarende lavt.

Miljøvennlige boliger = Rimeligere boliger

Med stadig økende energikostnader, økende boligpriser og generelle forbruksutgifter vil Minihus være en veldig god løsning for å få førstegangskjøpere og andre lavinntektsgrupper inn på boligmarkedet. Små boliger krever mindre ressurser til oppvarming, forbruk av materialer, mindre naturinngrep og lignende som vil utgjøre en bærekraftig måte å bo på framover. I sum vil dette være gode tiltak for å få til det grønne skiftet som vi må løse i fellesskap.

Meld din interesse

Ja takk – jeg vil gjerne motta informasjon om GOBB Hus i vårt distrikt.