Gjøvik blir stadig bedre for førstegangskjøpere

I Gjøvik hadde førstegangskjøpere muligheter til å velge 48 prosent av alle boliger som var til salgs. Det er en stigende trend siden 2017 og en økning på nesten 10 % fra i fjor. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

– Det er veldig hyggelig at stadig flere førstegangskjøpere kan kjøpe sin egen bolig på Gjøvik, sier Tom Søgård, adm. dir. i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) og styremedlem i NBBL.

– I 2021 var 39,4 % av boligene som ble solgt tilgjengelig for førstegangskjøperne. Første halvår i år så har dette steget til 48 % og det er svært gledelig og en langt bedre utvikling enn i landet forøvrig, sier Søgård, som peker på noen tiltak som har ført til dette:

– Det har blitt en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette har sammenheng med at det nå i flere nybyggprosjekter er flere leiligheter som er tilpasset de unge i størrelse og da også i pris. I tillegg har det kommet nye boligkjøpsmodeller som for eksempel leie-før-eie. Samtidig har det vært en moderat prisøkning på Gjøvik fra i fjor til i år. Gjennomsnittlig boligbudsjett for en førstegangskjøper i Gjøvik var kr. 2.685.422 første halvår 2022, mens den i fjor var på 2.641.000, altså bare en marginal økning. Samtidig ser vi at snitt-inntekten for den samme målgruppen har økt som i landet for øvrig, sier Søgård.

– Så bra førstegangskjøpekraft er det dessverre ikke alle steder i landet. Selv om Norge er en nasjon med boligeiere, viser Førstehjemindeksen at stadig flere førstegangskjøpere er nødt til å utsette boligdebuten. Selv om forutsetninger som fast jobb og stabil inntekt er på plass, er manges muligheter til å finne seg et rimelig sted å bo blitt kraftig redusert. Dessverre er det altfor mange kommuner som ikke er på nivå med Gjøvik. I tillegg har Gjøvik klart å forbedre seg stort sammenlignet med 2021. Dette er bra, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

– Vi håper også at denne gode trenden vil fortsette, sier Tom Søgård. – Vi har jo lansert GOBB Huset i år på Raufoss og håper at vi i løpet av 2023 også kan bygge mange slike på Gjøvik. Disse retter seg jo spesifikt inn mot de unge førstegangskjøperne og vil sannsynligvis bidra til at enda flere får tilgang til å eie sin første bolig på Gjøvik. Så får vi håpe at utlånsforskriften beholdes slik den er i dag. En ytterligere innstramming av denne vil gjøre det enda verre for unge boligkjøpere. Mange er i dag avhengig av foreldrehjelp og en innskjerping av utlånsforskriften vil medføre at enda flere er avhengig av foreldre-hjelp selv om de unge både har fast jobb og en god inntekt, sier Tom Søgård i GOBB.

Om Førstehjemindeksen:
SØA har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 43 kommuner i perioden 2003 – K2 2022 og beregnet kjøpekraften for typiske førstegangskjøpere, kalt Førstehjemindeksen. I Gjøvik er 722 boligsalg analysert i perioden 2021 og første halvår 2022. Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin region. Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på kunnskap om førstegangskjøpere i regionene og faktorer som; inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet, og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Meld din interesse

Ja takk – jeg vil gjerne motta informasjon om GOBB Hus i vårt distrikt.